Jump to content

Полный текст законопроекта №4553 о легализации медицинского каннабиса


Recommended Posts

Знакомимся,комментируем,критикуем.

Вносим поправки и пожелания :giggling:

Прихований текст

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості”

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту закону

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

(Відомості Верховної Ради України, 1993, N 4, ст. 19)

Стаття 6. Право на охорону здоров'я

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини;

б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я;

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров'я;

ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;

з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я;

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;

й) можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи, застосування до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я порушуються права громадянина України на охорону здоров'я;

к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;

л) інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини.

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

Законами України можуть бути визначені й інші права громадян у сфері охорони здоров'я.

 

Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Стаття 6.  Право на охорону здоров'я

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:

а) життєвий рівень,  включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини;

б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір закладу охорони здоров'я і лікаря, методів лікування відповідно до його рекомендацій, а також доступ до необхідних лікарських засобів;

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров'я;

ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;

з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я;

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;

й) можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи, застосування до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я порушуються права громадянина України на охорону здоров'я;

к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;

л) інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини;

м) застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та рослин, які містять наркотичні речовини та психотропні засоби, дозволених до використання у медичній практиці, у порядку, визначеному законом, з метою належного забезпечення прав пацієнтів на охорону здоров’я.

 

Законами України можуть бути визначені й інші права громадян у сфері охорони здоров'я.

 

Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

(Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст. 60)

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

 

ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої держави на територію України;

 

вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території України на територію іншої держави;

 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей, передбачених цим Законом;

 

виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують;

 

дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - відповідний документ установленого зразка, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду;

 

культивування рослин, включених до Переліку, - посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

Норма відсутня

 

 

 

 

ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

 

ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом;

 

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I - IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, і публікуються в офіційних друкованих виданнях;

 

 

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України;

 

препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку;

 

прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

Норма відсутня

 

 

 

психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - застосування результатів наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;

 

транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

 

Норма відсутня

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

 

ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої держави на територію України;

 

вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території України на територію іншої держави;

 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

 

 

 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві, виготовленні,  науковій та науково-технічній діяльності, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, передбачених цим Законом;

 

виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують;

 

дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - відповідний документ установленого зразка, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду;

 

культивування рослин, включених до Переліку, - посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

лікарські  коноплі –  сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких перевищує 1 відсоток;

 

ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

 

ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

 

наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом;

 

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I - IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, і публікуються в офіційних друкованих виданнях;

 

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України;

 

 

препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, та (або) психотропних речовин, та (або) прекурсорів, та (або) рослин, що включені до Переліку, чи одержаних із них речовин, і обіг яких регулюється цим Законом;

 

 

 

 

прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

промислові коноплі – сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких не перевищує 1 відсоток;

 

психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - застосування результатів наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;

 

транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

 

Для цілей цієї статті вміст тетрагідроканабінолу у рослинах роду коноплі (Cannabis) підтверджується описом сорту рослин, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, або встановлюється випробувальною лабораторією, що здійснює діяльність відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, або іншою юридичною особою, що має ліцензію на проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація

 

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:

 

таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1, N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону;

 

 

 

 

таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;

 

таблиця III містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю;

 

таблиця IV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

 

Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць II і III Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які в них містяться;

 

якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, які включені до таблиць II і III Переліку, щодо обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш суворим заходам контролю.

 

 

Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

 

Норма відсутня

 

 

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація

 

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:

 

таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1, N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених цим Законом. Положення цього Закону, які врегульовують обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, що включені до списку N 1 і N 2 таблиці І, стосуються виключно канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, тетрагідроканнабінолу;

 

таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;

 

таблиця III містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю;

 

таблиця IV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

 

Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць І, II і III Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які в них містяться;

 

якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, які включені до таблиць І, II і III Переліку, щодо обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш суворим заходам контролю.

 

Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, а також лікарських конопель чи отриманих із них речовин, щодо яких немає ризику зловживання, або такий ризик незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання,  можуть не застосовуватися деякі заходи контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

До наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не належать товари, які вироблені (виготовлені) з рослин роду коноплі (Cannabis), продукти переробки таких рослин, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує обмеження, встановлені цим Законом для промислових конопель.

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

 

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

 

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

 

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

 

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

 

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

 

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням та обігом лікарських та промислових конопель та вироблених (виготовлених) із них препаратів, із метою їх використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та промисловості.

 

 

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

 

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

 

ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

 

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

 

застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

подання в установленому цим Законом порядку суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, звітів про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

 

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

інформування відповідно до міжнародних договорів України компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань;

 

встановлення спеціальних вимог щодо зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони складських приміщень та обмеження доступу до цих засобів і речовин та прекурсорів сторонніх осіб;

 

створення системи звітної та облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та реєстрації операцій з ними у процесі діяльності;

 

встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

розроблення за державним замовленням нових наркотичних засобів, психотропних речовин у цілях, передбачених цим Законом;

 

встановлення спеціальних вимог до перевезення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

обмеження реклами про наркотичні засоби і психотропні речовини;

 

встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах і рослинах, включених до Переліку;

 

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

 

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

 

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

 

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

 

ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

 

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

 

застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;

 

подання в установленому цим Законом порядку суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, звітів про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

 

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

інформування відповідно до міжнародних договорів України компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань;

 

встановлення спеціальних вимог щодо зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони складських приміщень та обмеження доступу до цих засобів і речовин та прекурсорів сторонніх осіб;

 

створення системи звітної та облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та реєстрації операцій з ними у процесі діяльності;

 

встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

здійснення контролю за розробкою нових наркотичних засобів, психотропних речовин у цілях, передбачених цим Законом;

 

встановлення спеціальних вимог до перевезення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у випадках, визначених цим Законом;

 

обмеження реклами про наркотичні засоби і психотропні речовини;

 

встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах і рослинах, включених до Переліку;

 

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

 

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

 

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

 

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

 

Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції і Службі безпеки України.

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з обігу таких наркотичних засобів, психотропних речовин і рослин в цілях, на підставах і з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом.

 

 

 

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

 

Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю.

 

 

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції і Службі безпеки України.

Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов

 

Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.

 

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

 

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - орган ліцензування), такі відомості та документи:

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

 

 

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;

 

 

 

дозвіл Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.

 

 

 

 

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять років.

 

У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб'єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.

 

 

 

 

 

 

При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.

 

 

 

 

У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності.

Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов

 

Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.

 

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку (крім промислових конопель), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид. Ліцензії на культивування лікарських конопель видаються у розрахунку: одна ліцензія – на одну тисячу рослин, якщо таку кількість рослин, на яку видається ліцензія, не збільшено  центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - орган ліцензування), у порядку та на підставах, визначених ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а також надав органу ліцензування, такі відомості та документи:

 

 

 

 

Виключити

 

 

 

 

 

 

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у осіб, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі у фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної або ветеринарної практики), психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у осіб, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( в тому числі у фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної або ветеринарної практики ), не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;

дозвіл Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону, або підтвердження подання зазначених у частині другій статті 11 документів (у разі неприйняття рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу у встановлений згідно з вимогами частини третьої статті 11 цього Закону строк).

 

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять років.

 

У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та (або) перелік сортів та кількість рослин, які дозволяється культивувати та (або) використовувати у виробничій діяльності, цілі та вид господарської діяльності, яку може здійснювати суб'єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників, характеристики, площі і адреси (географічні координати) об'єктів та приміщень, на (в) яких дозволяється здійснювати таку діяльність відповідно до вимог цього Закону.

 

При використанні рослин, включених до Переліку (крім промислових конопель), для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана суб'єкту господарювання за наявності у нього визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, рослин та (або) отриманих із них продуктів чи відходів (далі – умови безпеки).

 

У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для наукових цілей та в науково-технічній діяльності зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, види наркотичних засобів, психотропних речовин, які дозволяється використовувати для таких цілей, характеристики, площі і адреси (географічні координати) об'єктів та приміщень, на (в) яких дозволяється здійснювати таку діяльність.

Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб'єкту господарювання Національною поліцією.

 

 

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається центральним органом управління Національної поліції у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.

 

 

 

 

Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб'єкту господарювання видається дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.

 

Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

 

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, що належать Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службі безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл), видається суб'єкту господарювання Національною поліцією на безоплатній основі безстроково.

 

Дозвіл видається за результатами перевірки відповідності умовам безпеки об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських конопель, проведеної на підставі поданих суб’єктом господарювання заяви та засвідчених в установленому порядку копій таких документів:

а) договір суб'єкта господарювання із суб'єктом провадження охоронної діяльності про надання послуг із охорони, що в тому числі передбачає розподіл відповідальності сторін договору за гарантування дотримання умов безпеки;

б) документи, що підтверджують право власності або користування суб'єкта господарювання на об'єкти і приміщення, призначені для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, лікарських конопель і отриманих із них продуктів чи відходів;

в) план-схема об'єктів, приміщень або їх комплексу, на території яких планується здійснювати один чи декілька видів діяльності, зазначених у статті 8 цього Закону, що містить інформацію про відповідні земельні ділянки та приміщення, із зазначенням їх типів, меж, площ та координат розташування, об'єктів охоронного призначення, місць проходу на територію комплексу чи окремих об'єктів та приміщень, інженерної інфраструктури.

 

 

Рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу приймається Національною поліцією протягом 30 (тридцяти) робочих днів із дня подання суб’єктом господарювання зазначених у частині другій цієї статті документів. У разі неприйняття рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу у встановлений цим Законом строк, вважається, що такі об’єкти і приміщення відповідають  умовам безпеки та можуть використовуватися суб’єктом господарювання в цілях, для яких було запитано дозвіл відповідно до вимог закону.

 

 

Протягом 3 (трьох) робочих днів із дня прийняття відповідного рішення суб'єкту господарювання видається дозвіл в паперовій та (або) електронній формі, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.

 

 

 

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в адміністративному порядку або до суду.

 

 

 

 

 

Дозвіл не вимагається для використання об'єктів і приміщень, які:

 належать Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службі безпеки України, та які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених із незаконного обігу;

 

використовуються для здійснення діяльності з обігу промислових конопель, якщо таке використання не призводить до перевищення рівня тетрагідроканабінолу у таких рослинах, одержаній із них сировині та (або) вироблених (виготовлених) із них препаратах понад встановлені цим Законом обмеження для промислових конопель.

 

Відсутність потреби в одержанні дозволу у цілях, зазначених у частині шостій цієї статті, не звільняє власників та (або) користувачів таких об'єктів і приміщень, їх уповноважених осіб від відповідальності за недотримання умов безпеки, у разі, якщо таке недотримання призвело до нецільового використання або незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

 

Контроль за дотриманням умов безпеки здійснюється Національною поліцією в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері протидії злочинності.

 

У разі зміни відомостей, наданих суб'єктом господарювання для отримання дозволу, такий суб'єкт зобов'язаний повідомити про це Національну поліцію в письмовій формі  у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів із дати настання таких змін.

 

Дозвіл, виданий суб'єкту господарювання, може бути анульований у разі:

встановлення фактів невідповідності умовам безпеки об'єктів і приміщень, на використання яких такий дозвіл був виданий;

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданої власнику такого дозволу;

неповідомлення суб'єктом господарювання у встановлений строк про зміни відомостей, наданих для отримання відповідного дозволу.

 

Анулювання дозволу тягне за собою автоматичне призупинення дії ліцензії, виданої на його підставі відповідно до статті 8 цього Закону, на строк, необхідний для забезпечення відповідності умовам безпеки об'єктів і приміщень, на використання яких виданий такий дозвіл, який (такий строк) у будь-якому випадку становить не більше 60 (шістдесяти) робочих днів. Якщо протягом цього строку субєкт господарювання не підтвердить відповідність обєктів і приміщень, на використання яких видано дозвіл, умовам безпеки, ліцензія, видана відповідно до статті 8 цього Закону, вважається анульованою.

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.

 

 

 

 

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

Норма відсутня

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку (крім промислових та лікарських конопель, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них препаратів),  допускається лише для використання у медичній практиці, а також у цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

 

Обіг  лікарських та промислових конопель, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них препаратів допускається лише для використання у промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря відповідно до статей 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25-27 цього Закону.

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських та промислових конопель, продуктів їх переробки та (або) вироблених (виготовлених) із них препаратів відповідно до цього Закону дозволяється за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу.

 

Простежуваність обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку,  лікарських та промислових конопель, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них препаратів  забезпечується шляхом:

маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним кодом;

ведення публічного електронного реєстру обліку переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських та промислових конопель, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них препаратів на всіх етапах обігу в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини

 

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

 

 

Норма відсутня

Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини

 

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Квоти не встановлюються на:

культивування та вивезення з території України промислових конопель;

вивезення з території України лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них препаратів для використання в медичній практиці та в науковій і науково-технічній діяльності.

Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку

 

Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.

 

 

 

 

Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

 

Культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

Стаття 15. Діяльність із культивування рослин, включених до Переліку

 

Діяльність із культивування рослин, включених до Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку:

а) що містять малі кількості наркотичних речовин (в тому числі лікарських конопель), - з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій, четвертій та сьомій цієї статті;

б) промислових конопель - з додержанням умов, зазначених у частинах п'ятій, шостій та сьомій цієї статті.

 

Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3 таблиці I Переліку (крім промислових конопель), встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

Культивування лікарських конопель для цілей, визначених ліцензією, здійснюється виключно в умовах закритого ґрунту  виключно з використанням кондиційного насіння чи садивного матеріалу, які відповідають вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання - власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання лікарських конопель зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення дотримання умов безпеки, а також укласти договір із випробувальною лабораторією, що здійснює діяльність відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, або забезпечити постійне функціонування такої лабораторії на території виробничого комплексу, на якому здійснюється культивування,  з метою контролю показників якості виробленої продукції та контролю вмісту у ній тетрагідроканабінолу.

 

Діяльність із культивування та (або) використання промислових конопель може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності в умовах відкритого та закритого ґрунту без необхідності отримання ліцензії на такий вид діяльності з використанням кондиційного насіння чи садивного матеріалу рослин роду коноплі (Cannabis), які відповідають вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал". Така діяльність передбачає здійснення суб'єктом, який її провадить, самостійного обліку насіння та садивного матеріалу, забезпечення нагляду за посівами рослин на всіх стадіях їх культивування та контролю використання таких рослин.

 

Суб'єкти, які здійснюють культивування промислових конопель або мають намір здійснювати таке культивування, зобов'язані забезпечити:

простежуваність обігу таких рослин, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них препаратів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

подання інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, про намір здійснювати у наступному кварталі, році культивування промислових конопель та про використання у минулому кварталі, році таких рослин, в тому числі із зазначенням повного переліку суб'єктів, яким такі рослини чи продукти їх переробки реалізовано, обсягів такої реалізації, інформації про використання таких рослин чи знищення їх залишків суб'єктом, який здійснює їх культивування, за формою і в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

надання доступу правоохоронним органам до площ та об'єктів, на (в) яких відбувається культивування, зберігання, використання чи знищення таких рослин, продуктів їх переробки, для відбору і дослідження зразків такої продукції у порядку та за методикою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері протидії злочинності.

 

Забороняється культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин (крім лікарських конопель), а також промислових конопель:

в межах населених пунктів;

на відстані, менше, ніж 0,5 кілометра від населених пунктів, автомобільних доріг загального користування державного значення та залізничних шляхів сполучення;

на відстані, менше, ніж 3 кілометри від міст загальнодержавного і обласного значення, а також від державного кордону України;

суб'єктам (їх уповноваженим та повязаним із ними особам), які порушили вимоги цієї статті, - впродовж п'яти років з дати встановлення факту такого порушення.

 

Суб'єкти насінництва та розсадництва, які здійснюють виробництво насіння та (або) садивного матеріалу рослин роду коноплі (Cannabis) для його реалізації відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", зобов'язані вести облік суб'єктів, яким таке насіння та (або) садивний матеріал реалізовано, із зазначенням дат та обсягів такої реалізації, та подавати інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, у формі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Реалізація насіння лікарських конопель дозволяється виключно суб'єктам, які мають ліцензію на діяльність із культивування та (або) використання лікарських конопель.

Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин

 

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.

 

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

 

Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється згідно із законодавством про лікарські засоби. Нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній практиці використовуються за умови їх державної реєстрації та здійснення клінічних досліджень, проведених згідно із законодавством про лікарські засоби.

Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин

 

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.

 

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

 

Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється згідно із законодавством про лікарські засоби. Нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній практиці використовуються за умови їх державної реєстрації та здійснення клінічних досліджень, проведених згідно із законодавством про лікарські засоби.

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку

 

 

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.

 

Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

 

 

Норма відсутня

 

 

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, рослин, включених до Переліку, та вироблених (виготовлених) із них препаратів

 

 

Діяльність із виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності та забезпечення простежуваності обігу таких наркотичних засобів, психотропних речовин, продуктів переробки рослин та вироблених (виготовлених) із них препаратів на всіх етапах такого обігу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.

 

Виробництво, виготовлення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

До зазначеної в частині першій цієї статті діяльності щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку (крім лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них препаратів) застосовуються такі додаткові обмеження:

виробництво, виготовлення, реалізацію та вивезення з території України наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється здійснювати лише на замовлення осіб, які мають ліцензію на використання таких наркотичних засобів у межах визначених для них квот, або закладів охорони здоров'я інших країн, законодавством яких дозволене ввезення таких наркотичних засобів, психотропних речовин на їх митну територію;

придбання, ввезення на територію України та зберігання наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється здійснювати лише особам, які мають ліцензію на виробництво, виготовлення та (або) використання таких наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, якщо інше не передбачене цим Законом;

перевезення  наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється здійснювати лише на замовлення або безпосередньо особам, які мають ліцензію на виробництво, виготовлення та (або) використання таких наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, чи їх уповноваженим особам, якщо інше не передбачено цим Законом;

використання наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється здійснювати лише в науковій та науково-технічній діяльності та (або) в медичній практиці особам, які мають ліцензію на таке використання, чи їх уповноваженим особам. Використання в медичній практиці здійснюється у формі надання фізичній особі медичної послуги за призначенням лікаря. Порядок надання такої послуги та порядок контролю за використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них препаратів здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення промислових конопель та продуктів їх переробки (за умови, що вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких продуктів переробки не перевищує обмеження, встановлені цим Законом для промислових конопель), здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності без необхідності отримання ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць II і III Переліку, що дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України "Про лікарські засоби".

 

Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, позначається подвійною червоною смугою.

 

Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, в якій містяться наркотичний засіб або психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю речовину без порушення цілісності цієї упаковки.

 

У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що дозволені до використання в медичній практиці, не відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті, ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV Переліку, що використовуватимуться в медичній практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць І, II і III Переліку, що дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України "Про лікарські засоби".

 

Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, позначається подвійною червоною смугою.

 

Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, в якій містяться наркотичний засіб або психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю речовину без порушення цілісності цієї упаковки.

 

У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що дозволені до використання в медичній практиці, не відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті, ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV Переліку, та лікарських конопель, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них препаратів, що призначені для використання в медичній практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях

 

Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях

 

У  науковій та науково-технічній діяльності науковим установам та вищим навчальним закладам усіх форм власності дозволяється, за наявності у них ліцензії на відповідний вид діяльності, здійснювати:

культивування лікарських конопель, придбання, ввезення на територію України, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку - у малих кількостях;

розробку та виготовлення нових наркотичних засобів або психотропних речовин, препаратів із них, а також препаратів із рослин роду коноплі (Cannabis), проведення їх доклінічного вивчення та клінічних випробувань.

 

Для культивування рослин роду коноплі (Cannabis) з метою використання у  науковій та науково-технічній діяльності дозволяється використовувати добазове, базове та сертифіковане насіння та вихідний, базовий та сертифікований садивний матеріал, які відповідають вимогам Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

 

Клінічні випробування препаратів чи лікарських засобів, виготовлених з рослин роду коноплі (Cannabis), наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються в порядку, встановленому законодавством про лікарські засоби.

 

Малі кількості рослин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, культивування, придбання, ввезення на територію України, зберігання, використання, знищення яких у  науковій та науково-технічній діяльності дозволяється, встановлюються для наукових установ і навчальних закладів окремо центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, за результатами розгляду поданих такими науковими установами чи навчальними закладами обґрунтувань щодо кількості відповідних рослин, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, необхідної для ефективного здійснення ними наукової та (або) навчальної діяльності.

 

Діяльність із культивування лікарських конопель, придбання, ввезення на територію України, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у  науковій та науково-технічній діяльності, у кількостях, що перевищують малі– забороняється.

 

Порядок обліку і контролю використання рослин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у науковій та науково-технічній діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

 

Недотримання науковими установами, вищими навчальними закладами чи їх уповноваженими особами вимог цього Закону при використанні рослин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях, тягне за собою анулювання ліцензії на таку діяльність. У разі, якщо таке недотримання призвело до нецільового використання або незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

 
 

СПИСОК N 3
наркотичних засобів рослинного походження, заборонених для використання на людях та кустарного виробництва (у тому числі незаконних посівів, вирощування, транспортування, торгівлі)

ГАШИШ           відділена смола, очищена чи не очищена,
(смола каннабісу)     яку одержують з рослини роду Саnnabis.
             Найчастіше зустрічається у вигляді су-
             міші відділеної смоли, пилку та окремих
             подрібнених часток верхівок рослини
             каннабіс з різними наповнювачами для
             придання суміші певної форми - пасти,
             спресованих плиток, кульок, таблеток
             та ін.
 
ЕКСТРАКТИ КАННАБІСУ    засоби, одержані з каннабісу, або смоли
             каннабісу шляхом екстракції будь-якими
             розчинниками.
 
КОКА ЛИСТ         лист кокаїнового куща, за винятком ли-
             стя, з якого видалений весь екгонін,
             кокаїн та інші наркотично активні алка-
             лоїди.
 
КОКАЇНОВИЙ КУЩ      рослина будь-якого виду роду Eryrhoxy-
             lon.
 
МАКОВА СОЛОМА       всі частини, цілі чи подрібнені (за
             винятком власне дозрілого насіння),
             рослини виду мак снотворний, зібрані
             яким завгодно способом, що містять нар-
             котично активні алкалоїди опію.
 
МАРІХУАНА         цілі або різного ступеня подрібнення
(каннабіс)        верхівки рослин каннабіс з квітками,
             залишками стебла чи плодами (за винят-
             ком центрального стебла, насіння та
             листя, якщо вони не супроводжуються
             верхівками), чи окремі їх частини
             (квітки, пилок), з яких не була виділе-
             на смола і які містять тетрагідроканна-
             біноли.
 
ОПІЙ           сік снотворного маку, що згорнувся.
 
ОПІЙ АЦЕТИЛЬОВАНИЙ    засіб, що отримують шляхом ацетилювання
             опію або екстракційного опію, що міс-
             тить у своєму складі крім алкалоїдів
             опію моноацетилморфін, диацетилморфін,
             ацетилкодеїн, чи їх суміш.
 
ОПІЙ ЕКСТРАКЦІЙНИЙ    засіб, що отримують із макової соломи
(екстракт макової     будь-яким способом, шляхом виділення
соломи, концентрат    (екстракції) наркотично активних алка-
макової соломи)      лоїдів водою або органічними розчинни-
             ками; може зустрічатися у рідинному,
             смолоподібному або твердому стані.
 
РОСЛИНА ВИДУ МАК     рослина виду Раpaver somniferum L.
СНОТВОРНИЙ
 
РОСЛИНА РОДУ       рослина будь-якого виду роду Сannabis.
КОНОПЛІ

 

 • Like +1 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

пздц какой-то)))ты я так понимаю уже прочитал))может не будешь мучать людей и объяснишь кратко чего ожидать?)))сбд ?или будет вариант и тгк выхватить?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, haps сказал:

пздц какой-то)))ты я так понимаю уже прочитал))может не будешь мучать людей и объяснишь кратко чего ожидать?)))сбд ?или будет вариант и тгк выхватить?))

Там есть интересный нюанс... по продаже семян в будущем...

Я думаю, Уважаемый Птах, с подробностями поведает нам Ст. 15 будущего Закона...

Share this post


Link to post
Share on other sites

немного о моих первых впечатлениях про законопроект

 • декриминализации нет. прихваты с товаром без документов остается с уголовкой.
 • регулируют производство и ввоз продукции с содержанием ТГК меньше 1%
 • что бы иметь лицензию нужно
  а) справка от нарколога, справка о несудимости;
  б) охраняемое помещение либо поле, в любом случае - за городом;
  в) полиция будет крышевать контролировать это всё;
  г) договор с лабораторией либо свою сертифицированную лабораторию по регулярному снятию проб.

в общем, как и ожидалось, сначала в этот бизнес заскочат те, кому разрешат в ручном режиме
остальные пока пусть разбираются с юристами, как это всё оформить

народ просят пройти нахуй к врачу за рецептом на аптечные препараты, никаких шишек

 • Like +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

законопроект полная шляпа , 307 ст УК надо разшатывать и смягчать ..А здесь смотрите что б еще хуже не сделали ..Забыли где живёте ? Ахметов скажет нахер мне накуреные работники и они хер чего там примут ..тем более для людей   ну если на бабло разве последнее с карман не выкачают  .. Законопроект Пети про эвробляхеров спомни купил машину а растаможил как две машины еще и нерастаможегые обещали конфисковать так все последние трусы продавали что б растаможить уже купленую машину

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот к примеру упомянутая Ст. 15

Screenshot_20210109-184637.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

О тгк и шишках с ним и речи нет.

лікарські  коноплі –  сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких перевищує 1 відсоток; :wacko: как это понимать?можно 1.5% а может и 15-20%. т.е. вот уже размытое понятие,которое наверное будут как-то более конкретизировать.стандарт формулу вводить  кбд столько% и тгк не более какой-то цифры.

промислові коноплі – сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких не перевищує 1 відсоток; ну тут понятно)

Я все равно считаю принятие такого закона(наверняка еще будут мурижить всякими правками) будет большим шагом вперед для страны.Конечно параллельно необходимо давить из вр декриминализацию,но тут думаю сопротивление со стороны мусоров будет просто дикое.Этож такой кусок денег для них и показатели их "деятельности по борьбе с наркотиками".
 
 • Like +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

По семкам вопрос интересный. Семена ведь не запрещены.Насколько я понимаю будут стандартизированы семена технички и медицинские.Уже в Глухове,кстати,делают и такие и такие семена. Вот например: есть у меня земля и решил я выращивать техничку,получил все разрешения и вперед.А где мне взять семян технички еще и в количестве большом.Не ну можно конечно взять тут на барахолке и засадить гектар:giggling:,но итог  будет печальный.А так я допустим обращусь к тем же селекционерам глуховским и возьму у них допустим два сорта,один дающий большой выход волокна,а второй и на волокна и на семки,для посева и продажи. Надо короче эту тему со знакомым юристом обсудить,он тоже тгк не цураэться.

Вот кстати,если кто не видел,коротенький фильм о Глухове.У нас в стране фундамент для этого дела есть,нужен закон.А так идиотизм,урожай вырастить могут,а переработка и производство из него продукции ЗАБОРОНЕНО.

Прихований текст

 

 

 • Like +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Маленький шажок в перед. Скорей всего декриминализация будет через 2-3 года, сейчас они покажут населению что не все так страшно, и через 2-3 годика скажут ну вот смотрите был мед легалайз и нариков больше не стало, теперь давайте дикриминализируем и разрешим пару кистиков КБД-шной держать дома... все это затянется на десятилетия.

Процесс пойдет быстрей если известные людим выйдут в публичную плоскость с заявлениями что они давно употребляют и ничего плохого в этом нет.

я так понял именно про CBD в законе ничего нет?

 • Like +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, CannabisDoomOcculta сказал:

через 2-3 года,

Если не 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

:flagdja:

музлошишло 

 

 • Like +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Птах сказал:

:flagdja:

музлошишло 

 

Музло шо нада

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...